top of page

Nejde o to jen recyklovat, 
ale dokázat recykláty prakticky a hlavně ekonomicky využít. 

Technologie termochemické recyklace TDU2000® MT1000E byla vyvinuta za účelem efektivního překlenutí mezery

v recyklační kapacitě tím, že nabízí efektivní zpracování širokého spektra odpadních plastů, a to i ve směsi, jež jsou běžnou mechanickou recyklací nezpracovatelné. 

Existuje světlo
na konci plastového tunelu?

Mechanická recyklace je v úpadku
a všechny aspekty naznačují, že není dále ekonomicky životaschopná.

 

Naproti tomu se chemická, a zvláště termochemická recyklace jeví jako velmi perspektivní způsob recyklace plastových odpadů.

Technologie nové generace

Termochemickou recyklací přeměňujeme plastový odpad na cenné uhlovodíky, které v petrochemických procesech dále můžeme přeměnit do podoby paliv, nebo využít pro výrobu chemických monomerů,

z nichž lze vyrobit opět primární plastovou hmotu. Vždy se však jedná o náhradu fosilních zdrojů

a výrazné snížení uhlíkové stopy až na 40 % oproti obdobnému využití a zpracování ropy.

bottom of page