top of page

ENRESS s. r. o.

Společnost ENRESS byla založena v roce 2013. Její činnost se zaměřuje na vývoj, výrobu a servis technologie pro ekologickou likvidaci a termochemickou recyklaci odpadních plastů a dalších syntetických organických materiálů.

Termochemickou recyklací ekologicky likvidujeme a využíváme plastový a další odpad, pro který je mechanická recyklace málo efektivní nebo ji nelze použít vůbec. S mechanickou recyklací mají hlavní představitelé společnosti ENRESS zkušenosti již od roku 2004. V posledních letech společnost ENRESS vyvinula a dnes poskytuje sofistikovanou technologii ENRESS TDU2000®. Tato technologie umožňuje efektivní a ekologicky čistý způsob termochemické recyklace a tím efektivní využití nejen plastových odpadů, ale i dalších syntetických organických materiálů, jako jsou guma, pneumatiky, odpadní oleje, odpady ze zdravotnictví a další. Získaný tekutý recyklát můžeme využít v petrochemickém průmyslu například k výrobě nových plastů stejné kvality, jako jsou panenské polymery z fosilních zdrojů, nebo k výrobě paliv.

Použitím termochemické recyklace k likvidaci odpadu umožňuje technologie ENRESS TDU2000® rovněž částečnou náhradu fosilních zdrojů, například ropy, a tím při výrobě nových plastů dosahuje výrazné snížení uhlíkové stopy. Pro likvidaci odpadu, jeho recyklaci, nebo pro využití termochemicky zpracovaného odpadu na elektrickou energii, výrobu tepla, chladu nebo jako příměsi do paliva, jsme technologii TDU2000® připraveni dodat v zařízeních, které nabízíme v několika výkonnostních verzích. Tato zařízení dokážou zpracovat 2 000 až 8 000 tun odpadu ročně a zároveň produkovat značné množství tekutého recyklátu.

 

Zařízení společnosti ENRESS jsou určena pro efektivní a stabilní provoz s maximálním důrazem na jeho bezpečnost, ekologičnost, spolehlivost a dlouhou životnost a mohou být zároveň zcela nezávislá na externím zdroji energie. Provoz zařízení je zároveň bezodpadový, jelikož všechny produkty nově získané termochemickou recyklací lze bezpečně a smysluplně používat.

bottom of page