Top 10 FAQ

Jakou energii pro svůj provoz jednotka využívá?

icon icon

Jednotka využívá k provozu elektřinu, kterou si může částečně vyrábět z vlastních zdrojů.

Je technologie ekonomická?

icon icon

Ano. Výstupem termochemické recyklace plastu v naší jednotce jsou ze 100 % obchodovatelné cenné suroviny, jako je zelený olej, energetický plyn nebo uhlíkatý zbytek.

Je technologie bezpečná?

icon icon

Ano. Celá technologie pracuje v uzavřeném okruhu bez přístupu vzduchu a byla navržena se zvláštním důrazem na bezpečnost. Je vybavena citlivými čidly, která jsou v případě jakékoliv anomálie schopna zastavit termochemickou reakci.

Jaké má technologie dopady na své okolí?

icon icon

Žádné, technologie je bezemisní. Jedná se o zcela uzavřený systém, jehož jediným výstupem jsou vyráběné látky. Jednotka nemá například komín, díky uzavřenému systému neuvolňuje zápach, hlučnost je pouhých 60 dB (běžná lidská řeč), navíc tlumená umístěním v izolovaných přepravních kontejnerech.

Jaké plasty je možné recyklovat?

icon icon

Všechny druhy plastů vyjma PET (do 8 %) a PVC (do 3 %) Technologii nevadí vícedruhové plasty, ani plast znečištěný jídlem, zbytky chemikálií či barev.

Recykluje technologie pouze plasty?

icon icon

V tuto chvíli ano, ale pracujeme na dalších materiálech, které půjdou touto cestou recyklovat, například pneumatiky nebo kaly.

Kolik stojí provoz jednotky?

icon icon

Nejvyšším provozním nákladem je elektřina a zaměstnanci. Elektřinu si může jednotka částečně pokrýt z vlastních zdrojů výrobou z plynu. Samotný provoz je automatizovaný, bezúdržbový a vyžaduje pouze dva pracovníky na směnu.

Je technologie patentovaná?

icon icon

Nikoli, princip fungování pyrolýzy je všeobecně známý. Unikátní je však kombinace dějů jak v prvním, tak druhém reaktoru, která je obsahem obchodního tajemství.

Jaké mají jednotky certifikace a atestace?

icon icon

Technologie má CE certifikaci. Na celý provoz vyřizujeme atestaci ISCC plus. Dále se zpracovává LCA studie a výrobky budou mít Environmentální prohlášení o produktu EPD (Environmental Product Declaration).

Jak je možné, že právě vaše technologie je první funkční v průmyslovém měřítku?

icon icon

Technologie je výsledkem dlouhodobého a postupného vývoje, který zahrnoval mnoho prototypů. Za vývojem stojí odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají termochemickou recyklací. Technologie nebyla závislá na žádných externích zdrojích financování, ale spoléhala na svou vysokou ekonomickou efektivitu. Volba systému střední velikosti, který umožňuje snadnou kontrolu procesů a zároveň produkuje dostatečné množství surovin, se osvědčila jako nejlepší řešení.

Nenašli jste odpověď

Načítám