top of page

Dvorce u Bruntálu

První technologie TDU2000® MT1000E na zpra- cování směsných plastů bude instalována v obci Dvorce u Bruntálu. Spuštění zkušebního provozu se v tuto chvíli odhaduje na září 2022.

Pro tuto lokaci je vydána EIA na zpracování 16.000 tun plastů
a pneumatik ročně. Jedná se o jediný areál v ČR, který má povolení EIA vyřízené. Pro tento areál je také vydané stavební povolení.

Areál se bude skládat z několika hlavních částí: vrátnice s vážním můstkem u vjezdu do areálu, trafostanice a sklad drceného plastu. Srdcem celého areálu bude depolymerizační linka.
Drcený plast bude sypán do zásobníku linky. Po zpracování v anaerobním prostředí bude vytékat tzv. kapalný recyklát, a to sice do zásobníku na olej o celkovém objemu 200 m3. Kapalný recyklát je nejvýnosnějším artiklem technologie TDU2000® MT1000E.
V tuto chvíli probíhají jednání se třemi chemickými závody v ČR a na Slovensku. Se dvěma z nich jsou podepsaná memoranda na „jakékoliv“ množství, přičemž cena se odvíjí od ceny ropy.
Další výstupní složkou zrecyklovaného plastu je procesní plyn, který půjde do venkovního kontejneru. Tam bude následně filtrován na dvě části a stlačován na 200 barů do tlakových lahví tak, aby mohl být odvážen k dalšímu zpracování.
Poslední složkou je pevný uhlíkatý zbytek, který má díky svým absorpčním vlastnostem skvělý potenciál. Rovněž se proto plánuje předávat k dalšímu zpracování. Procesní plyn a uhlíkatý zbytek jsou zatím nejméně monetizované složky, které ovšem nabízejí velký prostor pro následné zpracování k prodeji výrobků přímo koncovým zákazníkům.
Green-Future.cz a.s

Green-Future_ENRESS_TDU2000_vizualizace_provozu.png

Králův Dvůr

V rámci této lokace je podána žádost „o posouzení vlivu na životní prostředí“. K tomuto záměru je zpracovaný schématický projekt pro dvě depolymerizační jednotky o výkonu 20.000 tun ročně. Toto povolení zařizuje pan Vraný, který jako jediný v ČR dokázal dokončit povolení EIA na depolymerizační jednotku, a to sice v areálu Dvorce u Bruntálu. V tuto chvíli se čeká na připomínky státních organizací a dalších účastníků schvalovacího procesu. Areál umožňuje výhledově umístit až čtyři depolymerizační jednotky.

Kralův Dvůr
bottom of page