Co naše technologie umí

Termochemická recyklace je považována za nejlepší cestu, jak zcela bez emisí měnit plastový odpad na vysoce hodnotné suroviny. A my jsme ti, kdo ji poprvé efektivně přináší do průmyslové praxe. Z plastového odpadu dokážeme vyrábět zelenou alternativu k běžným fosilním zdrojům, ale také energetický plyn, vodík nebo uhlíkatý prášek, využitelný například v zemědělství. Využíváme termochemickou jednotku TDU2000® vyvinutou v České republice a vyráběnou na Slovensku.

Beze ztrát

Plastový odpad dokáže využít na 100 %, pouze s využitím elektrické energie. Jedná se o aktuálně nejefektivnější způsob recyklace plastů.

Ekologicky

Je zcela bez emisí a bez zápachu. Pouze sto fungujících jednotek by ekologicky vyřešilo problémy s plasty v Česku.

Ekonomicky

Z plastového odpadu dokážeme vyrobit látky, které mají na trhu vysokou cenu. Za den provozu vyrobíme až: 15,3 tun oleje jako zelené náhrady ropy, 0,85 tun energetického plynu a 0,85 tun uhlíkatého zbytku. To vše v hodnotě přes 200 tisíc korun.

Kdo za technologií stojí

Technologii termochemické recyklace TDU2000® vyvinul tým společnosti Enress pod vedením Jaroslava Pátka, který se vývoji technologie na termochemickou recyklaci věnuje již více než deset let. Na konzultacích a vývoji se mimo jiné podílely České vysoké učení technické (ČVUT) a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Společnost Green Future má v rámci strategického partnerství práva ke stavbě a provozu těchto jednotek kdekoli na světě .

Bezkonkurenčně nejlepší technologie

Proč je naše technologie bezkonkurenční a bezpečná?
01

Je bezpečná

Bezpečnost byla na prvním místě již při samotném návrhu naší jednotky. Celý proces technologie je hermeticky uzavřený a vylučuje samovolný únik látek z celého procesu. Citlivý autodiagnostický systém má nastavené okamžité shut-down pojistky, které pomocí rychlého zásahu přeruší činnost při nejmenším náznaku, že je něco v nepořádku. Samotná podstata chemické reakce pak nenese riziko úniku škodlivých látek.
02

Je bezemisní

Celý systém byl od počátku navržen tak, aby nijak neznečišťoval životní prostředí. Jeho provoz neprodukuje emise ani zápach. Veškeré reakce probíhají bez přístupu vzduchu, čímž jsou vyloučeny samovolné úniky.
03

Je bezhlučná

Celý systém jednotky TDU2000® není hlasitější než běžný hovor. Neobsahuje žádné hlučné mechanické části a samotné jednotky jsou usazené tak, aby neumožňovaly šířit do okolí jakékoli vibrace.

Jak z odpadu vznikají cenné suroviny

Plastový odpad nadrtíme na kousky o velikosti až 35 mm. Granulát putuje zásobníkem do primární části technologie, kde se zahřeje na 380 - 460 °C.

1

Plastový
odpad

Zde se oddělí první důležitá surovina – pevný inertní uhlíkatý zbytek včetně všech pevných příměsí. Ten je možné po vyčištění a úpravě například využít jako inertní složku, která umí zadržovat cennou vlhkost v půdě. Jen pro zajímavost: 1 gram uhlíku dokáže absorbovat až 10 gramů vody.

2

Pevný inertní
uhlíkatý zbytek

Za prvním stupněm technologie oddělíme plyn od oleje. Plyn následně projde vícenásobným čištěním, je stlačen na 200 barů a rozdělen na dvě frakce, energetický plyn a vodík. Poté jsou oba plyny uskladněny v zásobnících plynu.

3

Oddělíme
plyn a olej

Olej putuje do druhého stupně technologie. Co se v něm děje, je součástí obchodního tajemství. Výstupem je čistý olej a těžší olejové frakce. Ty poté putují zpět do prvního stupně technologie na další štěpení. Čistý olej – jako zelená alternativa ropných produktů – pak v polymerní jednotce v rafinérii slouží k výrobě nových plastů.

4

Čistý olej jako zelená
alternativa

Atestace

CE 

ISCC plus

CE

EPD

Načítám