top of page
1_18.11.23_zmenšeno.png
Co naše technologie umí

Termochemická recyklace je považována za nejlepší cestu, jak zcela bez emisí měnit plastový odpad na vysoce hodnotné suroviny. A my jsme ti, kdo ji poprvé efektivně přináší do průmyslové praxe. Z plastového odpadu dokážeme vyrábět zelenou alternativu k běžným fosilním zdrojům, ale také energetický plyn, vodík nebo uhlíkatý prášek, využitelný například v zemědělství. Využíváme termochemickou jednotku TDU2000® vyvinutou v České republice a vyráběnou na Slovensku.

Odpadkový koš

Beze ztrát

Plastový odpad dokáže využít na 100 %, pouze s využitím elektrické energie. Jedná se o aktuálně nejefektivnější způsob recyklace plastů.

recycling, emblém

Ekologicky

Je zcela bez emisí a bez zápachu. Pouze sto fungujících jednotek by ekologicky vyřešilo problémy s plasty v Česku.

Obchodní grafy

Ekonomicky

Z plastového odpadu dokážeme vyrobit látky, které mají na trhu vysokou cenu. Za den provozu vyrobíme až: 15,3 tun oleje jako zelené náhrady ropy, 0,85 tun energetického plynu a 0,85 tun uhlíkatého zbytku. To vše v hodnotě přes 200 tisíc korun.

A_Homepage.jpg
Kdo za technologii stojí

Technologii termochemické recyklace TDU2000® vyvinul tým společnosti Enress pod vedením Jaroslava Pátka, který se vývoji technologie na termochemickou recyklaci věnuje již více než deset let. Na konzultacích a vývoji se mimo jiné podílely České vysoké učení technické (ČVUT) a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Společnost Green Future má v rámci exkluzivního strategického partnerství výhradní práva ke stavbě a provozu těchto jednotek kdekoli na světě .

Bezkonkurenčně nejlepší technologie

Proč je naše technologie bezkonkurenční a bezpečná?

01

Je bezpečná

Bezpečnost byla na prvním místě již při samotném návrhu naší jednotky. Celý proces technologie je hermeticky uzavřený a vylučuje samovolný únik látek z celého procesu. Citlivý autodiagnostický systém má nastavené okamžité shut-down pojistky, které pomocí rychlého zásahu přeruší činnost při nejmenším náznaku, že je něco v nepořádku. Samotná podstata chemické reakce pak nenese riziko úniku škodlivých látek.

Jak z odpadu vznikají cenné suroviny

1

Plastový odpad

Screenshot 2023-11-14 at 14.01.26.png

Plastový odpad nadrtíme na kousky o velikosti až 35 mm. Granulát putuje zásobníkem do primární části technologie, kde se zahřeje na 380 - 460 °C.

3

Oddělíme plyn a olej

Green_Future_ENRESS_TDU2000_procesni plyn.jpeg

Za prvním stupněm technologie oddělíme plyn od oleje. Plyn následně projde vícenásobným čištěním, je stlačen na 200 barů a rozdělen na dvě frakce, energetický plyn a vodík. Poté jsou oba plyny uskladněny v zásobnících plynu.

2

Pevný inertní uhlíkatý zbytek

Green-Future_ENRESS_TDU2000_inertni zbytek_edited.jpg

Zde se oddělí první důležitá surovina – pevný inertní uhlíkatý zbytek včetně všech pevných příměsí. Ten je možné po vyčištění a úpravě například využít jako inertní složku, která umí zadržovat cennou vlhkost v půdě. Jen pro zajímavost: 1 gram uhlíku dokáže absorbovat až 10 gramů vody.

4

Čistý olej
jako zelená alternativa

Green-Future_ENRESS_TDU2000_kapalny recyklat.jpeg

Olej putuje do druhého stupně technologie. Co se v něm děje, je součástí obchodního tajemství. Výstupem je čistý olej a těžší olejové frakce. Ty poté putují zpět do prvního stupně technologie na další štěpení. Čistý olej – jako zelená alternativa ropných produktů – pak v polymerní jednotce v rafinérii slouží k výrobě nových plastů.

Atestace

CE 

Technologie má CE certifikaci

LCA

studie se zpracovává

ISCC

Celý provoz bude mít atestaci ISCC plus – vyřizuje se

EPD

Výrobky budou mít Environmentální prohlášení o produktu EPD (Environmental Product Declaration).

bottom of page