top of page
3D_TDU2000_web.jpg

Je určena pro zpracování 17 tun směsného plastu denně. Je schopná zpracovat i další druhy odpadů obsahující organické složky. Pracuje na principu anaerobního termického rozkladu pomocí elektrického infračerveného ohřevu, při kterém vznikají tři složky s následujícími možnostmi využití:

Termochemická recyklace
TDU2000  MT1000

®

E

Distribuce
a výroba

Společnosti Enress s.r.o. a Green-Future.cz a.s. uzavřeli strategické partnerství na využití technologie TDU2000®. Společnost Enress s.r.o. se věnuje vývoji a výrobě technologie TDU a společnost Green-Future.cz a.s. má výhradní práva na uvádění technologie TDU do provozu. 

Technologie nebude prodávána třetím stranám bez souhlasu obou zúčastněných firem.

Kapalný recyklát
Green-Future_ENRESS_TDU2000_kapalny recyklat.jpeg

  • surovina pro výrobu nových plastů

  • snižuje produkci emisí CO2 při výrobě plastů

Procesní plyn​
Green_Future_ENRESS_TDU2000_procesni plyn_edited.jpg
  • čisté palivo pro výrobu elektrické energie

Green-Future_ENRESS_TDU2000_inertni zbytek_edited.jpg
Uhlíkový inertní zbytek

  • účinný sorbent

  • půdní sorbent vody a nositel NPK složek

  • pevné alternativní palivo

1. 

NEUVOLŇUJE DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ŽÁDNÉ TOXICKÉ LÁTKY
Provoz této technologie je zcela bezemisní.

2.

NEZATĚŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ UHLÍKOVOU STOPOU
Technologie pracuje na bázi infračervenho elektrického ohřevu. 

3. 

FUNGUJE S VELKÝMI OBJEMY ZPRACOVÁVANÉHO MATERIÁLU
Dokáže zpracovat 700 kg směsných drcených plastů za hodinu. Předpokládá se, že v rámci ČR by problém s plasty vyřešilo 100 aktivně běžících jednotek.

4. 

JE PLNĚ KONKURENCESCHOPNÁ
Energetická soběstačnost navrhovaného technologického řešení je velmi důležitým aspektem při posuzovaní ekonomické stránky projektu. Máme však za to, že environmentální přínos realizace takového provozu je v dnešní době významově důležitější než všechny ostatní hodnotitelné faktory.

5. 

SPLŇUJE ZÁSADY OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Provoz je bezodpadový a všechny tři složky na výstupu (kapalina, plyn, inertní zbytek) jsou dále plně využitelné.

Při vstupu 700 Kg plastu je produkce výstupních materiálů následující:

Potenciál provozu TDU2000  MT1000

®

E

Potencial-TDU2000.png

®

Bezpečnost technologie

Technologie je z praktických i bezpečnostních důvodů koncipována do modulárního kontejnerového uspořádání. Všechny moduly jsou spojeny silovou, sdělovací, bezpečnostní a ovládací kabeláží s řídicím systémem technologického celku a jeho velínem.


Navržená mobilní kontejnerová sestava je tvořena pěti kontejnery ISO40 ́HC, které jsou zatepleny PUR 60 s povrchovou hliníkovou úpravou. Celou sestavu lze umístit na rovnou zpevněnou plochu. Tento informativní soubor řeší komplexně veškeré možnosti efektivního a stabilního provozu technologie s maximálním důrazem zejména na bezpečnost, ekologii, spolehlivost a životnost zařízení. Zařízení na termický rozklad je řízeno zpravidla z velínu automaticky a za dohledu jedné osoby. Řídicí systém je plně automatický. Instalované sofistikované bezpečnostní systémy minimalizují, nebo v některých případech úplně vylučují, případné chybné příkazy a povely obsluhy.

 

Při provozu, v případě indikace procesní anomálie, dokáží tyto systémy napravit i odstranit příčiny indikované anomálie, nebo při indikaci havarijního stavu dokáží za všech okolností řízeně odstavit proces termického rozkladu a celé zařízení. Všechny tyto případné zásahy bezpečnostních systémů, stejně jako všechny případné chyby obsluhy, jsou evidovány a archivovány a jsou neprodleně odeslány do systému správy zařízení u našich specialistů v rámci dálkového přenosu dat. (DPD je instalován v případě možnosti trvalého a kvalitního připojení k internetové síti).

Termochemická recyklace

Termochemickou recyklací přeměňujeme plastový odpad na cenné uhlovodíky, které v petrochemických procesech dále můžeme přeměnit do podoby paliv, nebo využít pro výrobu chemických monomerů, z nichž lze vyrobit opět primární plastovou hmotu. Vždy se však jedná o náhradu fosilních zdrojů a výrazné snížení uhlíkové stopy až na 40 % oproti obdobnému využití a zpracování ropy.

Technologií termochemické recyklace můžeme zpracovávat široké spektrum odpadních plastů dokonce i ve směsi. Výsledkem tohoto procesu jsou složky jako plyn, olej kapalný recyklát a zbylý uhlík. Termochemická recyklace plastového odpadu je uznávanou terciární recyklační cestou suroviny, při které se plastové odpadní materiály zpracovávají zpět na výrobu základních monomerů, které lze použít jako surovinu pro výrobu nových plastů, nebo paliv.

bottom of page